AKTUALITY

Aktuální COVID opatření k 22.11.2021

Budu pravidelně aktualizovat ;)

* lze využívat šatny a toalety

* prostor mezi praktikujícími 1,5m -  podložka je dlouhá 183 cm ;) 

* cvičí se bez respirátoru/roušky

* v šatně s respirátorem 2m od sebe

* lektor kontroluje při vstupu  následující:

14 dní po druhé dávce očkování


po 1. dávce, do věku 18 let, osoby s kontraindikací k očkování potvrzenou od lékaře (o takové indikaci musí být uveden záznam v ISINU, informačním systému infekčních nemocí), které svou bezinfekčnost prokázaly negativním RT-PCR testem max 72h starým


po covidu-19 + míň jak 180 dní od prvního pozitivního antig. či PCR testu