AKTUALITY

Workshop Dynamické praxe sobota 23.10.2021

Přijďte rozproudit krev v žilách! Budeme používat dynamickou práci v pozicích, abyste díky vědomému pohybu získali mrštnost těla.

Více info zde.

Aktuální COVID opatření

Budu pravidelně aktualizovat ;)

* lze využívat šatny a toalety

* prostor mezi praktikujícími 1,5m -  podložka je dlouhá 183 cm ;) 

* cvičí se bez respirátoru/roušky

* v šatně s respirátorem 2m od sebe

* lektor kontroluje při vstupu  následující:

neg. antigenní samotest na místě

neg. online antigenní test s potvrzením max 24h

neg. ofiko antigenní test max 24h

ze školy antig. test max 24h

negativní PCR test max 3 dny

14 dní po druhé dávce očkování

po covidu-19 + míň jak 180 dní od prvního pozitivního antig. či PCR testu