KONTAKT

ING. VERONIKA TOMKO

ADRESA PODNIKÁNÍ
K Sokolovně 438/15, 503 41 Hradec Králové


EMAIL
info@jogaveronika.cz

TELEFON
+420 775 136 049

ADRESA STUDIA

Tylovo nábřeží 315/4, Hradec Králové - mapa

(ve vnitrobloku u restaurace Etna, vchod mezi prodejnou AtomRatu a Krejčovským salonem Jitky Šedové)

ÚŘEDNÍ INFORMACE

IČO: 01177311 | DIČ: CZ8362060443

zapsána u Živnostenského úřadu města Hradce Králové


Zásady ochrany osobních údajů

Září 2021

Na základě nové legální povinnosti bych Tě ráda informovala o tom, jak nakládám s Tvými osobními údaji.

Správcem Tvých údajů je Ing. Veronika Tomko

 • Adresa podnikání: K Sokolovně 438/15, 503 41 Hradec Králové
 • IČO: 01177311 | DIČ: CZ8362060443
 • info@jogaveronika.cz | +420 775 136 049

Tvé údaje (jméno, příjmení, poštovní adresa, telefon, email, foto) zpracovávám, abych Tě mohla informovat o organizačních záležitostech a nabídkách týkajících se mých lekcí jógy, jógových workshopů, přednášek, víkendových seminářů či vystavení faktury za mé služby.

Využívám k tomu tyto nástroje:

 • email info@jogaveronika.cz
 • službu pro rozesílání newsletteru - mailchimp.com
 • rezervační systém isportsystem

Kontaktní informace jsem od Tebe získala jedním z následujících způsobů:

 • emailem, který jsi my poslal/a na info@jogaveronika.cz či dříve na veronika.zdenkova@gmail.com
 • prostřednictvím Tvého přihlášení do newsletteru na webových stránkách, které běží na doméně webnode.cz
 • díky Tvé registraci do rezervačního systému na adrese jogaveronika.isportsystem.cz

Tvé údaje uchovávám po dobu, kdy aktivně chodíš na lekce nebo po dobu nezbytně nutnou z účetního hlediska. Pokud chodit přestaneš a pauza bude delší než 3 roky, Tvé údaje smažu.

Ráda bych Tě upozornila, že máš následující práva:

 • právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů
 • právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů

V tomto případě mě kontaktuj na  info@jogaveronika.cz a já doložím ve lhůtě 30 dní, jaké Tvé osobní údaje zpracováváme a proč.

 • právo na jejich opravu nebo výmaz

Tvým další právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na Tebe zapomenout, ale pokud si to budeš přát, máš na to právo. V takovém případě vymažu veškeré Tvé osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázaná zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu Tě budu informovat na e-mail.

 • právo na omezení zpracování

Můžeš ho využít, pokud se domníváš, že zpracovávám Tvé nepřesné údaje, domníváš se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechceš všechny údaje smazat nebo pokud jsi vznesl/a námitku proti zpracování.

Omezit můžeš rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).

 • právo vznést námitku proti zpracování
 • právo na přenositelnost údajů

Pokud bys chtěl/a své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že Ti informace dodám ve strojově čitelné podobě. To bude trvat nejméně 30 dní.

 • právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud máš pocit, že s Tvými údaji nezacházím v souladu se zákonem, máš právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budeš o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Pokud bych potřebovala Tvé osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než je ten, pro který jsem je získala (např. na žádost úřadů), budu Tě dopředu o tomto účelu informovat před tím, než se tak stane.

Na mých akcích se můžeš setkat s formulářem, jehož podpisem vyjádříš souhlas s použitím fotografií k další propagaci pouze mých služeb. V případě, že souhlas udělíš, fotografie mohou být použity na prezentaci mých aktivit na webu či letáčkách. Svůj souhlas můžeš kdykoliv odvolat.

Přečtěte si jako první, co je nového