Úrovně

Úroveň 0 - začátečníci

Lekce pro ty, kteří začínají s jógou obecně a ty, kteří nikdy nepraktikovali Iyengar jógu. Seznámí se se základními pozicemi a pohyby v nich. Důraz je dán na rozpohybování těla.

Úroveň 1 - začátečníci & mírně pokročilí 

Praktikující, kteří již znají základní pozice. Více pozornosti bude věnováno stoji na ramenou a jeho variantám. Tipy pro nastartování a udržení jednoduché domácí praxe. Krátká seznamování s filosofií jógy.  

Úroveň 1 & 2

Očekává se znalost základních pohybů v pozicích. Zaměříme se více na akce a jemnější detaily. K pravidelné praxi stoje na ramenou přibude stoj na hlavě. Budeme se dotýkat i komplikovanějších pozic metodou "zkus a opusť" (touch & go). Pravidelné rozvíjení jógových filosofických témat.